2. Ulusal Apiterapi Kongresi Bildiri Başvurusu

2. ULUSAL APİTERAPİ KONGRESİ
25-26 MAYIS 2021

25-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında 2. Ulusal Apiterapi Kongresi online katılımlı olarak düzenlenecektir. 2. Ulusal Apiterapi Kongresi, bilim insanlarını, eğitmenleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel sektör temsilcilerini ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek teorik ve pratik bilgileri bilimsel bir çerçevede paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.

Apiterapi alanında yapılan bilimsel ve lisansüstü çalışmaların sunulması ve tartışması için multidisipliner bir buluşma imkânı sağlayacaktır. Kongremize Türkçe veya İngilizce dillerindeki özet ya da tam metin çalışmalar gönderilebilir. Gönderilen çalışmalar, hakem değerlendirmesinden geçecek ve yayınlanması uygun görülenleri elektronik ortamda bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.

Önemli Tarihler

Tam metin ya da özet metin son gönderim: 18 Nisan 2021
Kayıt için son tarih: 16 Mayıs 2021

Başvuru ve kayıt için; https:/ pitherapycongress.org/abstract-submission/