Apiterapi ile Koruyucu Sağlık

2. Ulusal Apiterapi Kongresi’nin 1. Oturumu 25 Mayıs’ta 11:00-11:45 saatleri arasında yapılacak. Prof. Dr. Esra Saatçi’nin başkanlığında gerçekleşecek oturumda “Apiterapinin Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yeri” başlıklı sunumu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Betül Battaloğlu İnanç, “Aile Hekimliği Bakış Açısıyla Apiterapi Klinik Çalışmaları” başlıklı sunumu ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği’nden Doç. Dr. Onur Öztürk ve “Apiterapinin Sağlığı Koruyucu ve Geliştirici Rolü” başlıklı sunumu ile Apiterapi Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu konuşmacı olarak yer alacak.