Arı ürünlerinin tıbbi amaçla kullanımına ilişkin güncel konular

Apiterapi ile ilgili preklinik çalışmalar ile apiterapi ürünlerinin biyokimyasal içeriği ve farmakolojik özellikleri gibi arı ürünlerine tıbbi açıdan değer kazandıracak konularına ilişkin güncel çalışmalar 2. Ulusal Apiterapi Kongresi’nde konuşulacak.

WorldApiExpo kapsamındayapılacak 2. Ulusal Apiterapi Kongresi’nin ikinci günü yapılacak çalıştaylarda bal, propolis, arı zehri, arı sütü, apilarnil, perga ve polan başlıkları altında oturumlar gerçekleşecek.

Arı ve arıcılık üzerine 2’si ulusal, 3’ü uluslararası olmak üzere 5 büyük etkinliği tek çatı altında bir araya getiren WorldApiExpo – Uluslararası Apiterapi, Apimedika, Apikültür ve Propolis Fuarı, 20-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında ExpoNext Digicon Online Platformunda düzenlenecek.