Diyabetik Hastalıklarda ve Palyatif Bakımda Apiterapi

2. Ulusal Apiterapi Kongresi’nin 5. Oturumu 25 Mayıs’ta 15:45-16:30 saatleri arasında yapılacak. Oturumda “Açlık Tedavisi ve Refeeding Periyodunda Apiterapinin Potansiyeli” başlıklı sunumu ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ünal ve “Palyatif Bakım ve Apiterapi” başlıklı sunumu ile İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği’nden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Doğan konuşmacı olarak yer alacak.