WorldApiExpo&Congress

Apiterapi ve Apikültür alanında yapılan bilimsel ve akademik çalışmaların sunulması ve tartışılması için multidisipliner bir platform oluşturulacaktır.

Apiterapi ve Apikültür ekosistemi ve paydaşlar arasında ortak çalışma alanlarının belirlenmesine, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine ve yeni işbirliği fırsatlarının oluşturulmasına yönelik zemin hazırlanacaktır.

Başta ülkemiz olmak üzere dünyada Apiterapi ve Apikültür alanında faaliyet gösteren sektör oyuncularının gelişimine katkı sağlayacak ticari işbirliği & network alanı kurgulanacak ayrıca Ar-Ge çalışmalarına yönelik atölyeler oluşturulacaktır.