Geçmiş Yıllardaki Sponsorlarımız

Firmalar artık sadece stant alanlarında yer almanın dışında, pazarlama faaliyetlerini etkinliğin tamamıyla bütünleşik olacak şekilde sponsorluk faaliyetleri ile birlikte yürütmektedirler.